top of page

Kallelse till dechargemöte















Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE onsdagen den 9 mars 2022 kl. 18.00 på Juristernas hus Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 27 februari 2021. Länk till evenemanget


Föredragningslista samt bilagor finns att hitta på

Jurstud.com/stamma




Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2021

Comments


Arkiv
bottom of page