Kallelse till dechargemöte


Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE onsdagen den 10 mars 2021 kl. 18.00 på Zoom. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 28 februari 2021. Länk till evenemanget

https://fb.me/e/261JgWlYc


Föredragningslista samt bilagor finns att hitta på

Jurstud.com/stammaMedtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2021

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR