top of page

Kallelse till dechargemöte


Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE onsdagen den 10 mars 2021 kl. 18.00 på Zoom. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 28 februari 2021. Länk till evenemanget

https://fb.me/e/261JgWlYc


Föredragningslista samt bilagor finns att hitta på

Jurstud.com/stammaMedtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2021

Arkiv
bottom of page