Dags att söka till Sten Odelbergstipendiet


Sten Odelbergsstipendium

Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiet för juridikstudier utomlands!

Ansökan ska inkomma mellan 20 oktober och 15 november och ska avse VT21. Den ska innehålla personuppgifter, motivering till varför just du ska komma ifråga för utdelningen, utbildningsort och en kort presentation av själva utbildningen alternativt ett antagningsbesked samt minst två skriftliga intyg från vänner vilka intygar att den sökande är en god vän. Respektive intyg och motivering ska begränsas till max en halv A4-sida.