top of page

Kallelse till extra föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 21 oktober 2020

Kl. 17.00

Plats

Digitalt

För förslag till föredragningslista se Jurstud.com/stamma

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 oktober. Dessa skickas till sekreterare@jurstud.com.

Eventuella frågor skickas till presidiet@jurstud.com

Ses på internet!

Arkiv
bottom of page