Kallelse till extra föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 21 oktober 2020

Kl. 17.00

Plats

Digitalt

För förslag till föredragningslista se Jurstud.com/stamma

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 oktober. Dessa skickas till sekreterare@jurstud.com.

Eventuella frågor skickas till presidiet@jurstud.com

Ses på internet!

Arkiv