Kallelse till extra föreningssammanträde

7 May 2020

 

 

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 27 maj 2020

Kl. 17.00

 

Plats

Digitalt

 

För förslag till föredragningslista och motioner/propositioner se Jurstud.com/stamma

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 maj.
Dessa skickas till
 sekreterare@jurstud.com.

 

Eventuella frågor skickas till presidiet@jurstud.com

Ses på internet! 

 

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL