top of page

Kallelse till föreningsstämma


Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed medlemmar till föreningsstämma den

11 november 2019

kl. 17.00 på Juristernas Hus.

Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 1 november 2019.

Medtag legitimation och medlemskort. Varmt välkomna! Styrelsen 2019

Arkiv
bottom of page