top of page

Kallelse till extra föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 16 september 2019

Kl. 18.00

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 september. Dessa skickas till sekreterare@jurstud.com.

Medtag legitimation och medlemskort

Ses på Juristernas Hus!

Arkiv
bottom of page