Kallelse till extra föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 16 september 2019

Kl. 18.00

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 september. Dessa skickas till sekreterare@jurstud.com.

Medtag legitimation och medlemskort

Ses på Juristernas Hus!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR