Kallelse till extra föreningssammanträde

23 Aug 2019

 

 

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 16 september 2019

Kl. 18.00

 

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

 

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 september.
Dessa skickas till
 sekreterare@jurstud.com.

 

Medtag legitimation och medlemskort

Ses på Juristernas Hus! 

 

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL