top of page

Kallelse till extra föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 6 maj 2019

Kl. 17.00

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26 april och skickas till sekreterare@jurstud.com.

Medtag legitimation och medlemskort

Ses på Juristernas Hus!

Arkiv
bottom of page