Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Kallelse till extra föreningssammanträde

15 Apr 2019

 

 

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 6 maj 2019

Kl. 17.00

 

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

 

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26 april  och skickas till sekreterare@jurstud.com.

 

Medtag legitimation och medlemskort

Ses på Juristernas Hus! 

 

Please reload

Arkiv
Please reload