Kallelse till dechargemöte


Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE Fredag den 15 februari 2019 kl. 17.00 på Juristernas Hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 5 februari 2019. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2019

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR