top of page

Kallelse till dechargemöte


Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE Fredag den 15 februari 2019 kl. 17.00 på Juristernas Hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 5 februari 2019. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2019

Arkiv
bottom of page