Sten Odelbergs stipendium

Styrelsen beslutade:

att utse Sandra Söderberg och Eléonore Friberg till höstens Sten Odelbergsstipendiater och tilldela dem 5 000 kr vardera. Grattis! – vi önskar er all lycka på era utbytesterminer i vår. Processen gick till så att styrelsen uppdrog en extern beteendevetare att bedöma bidragen utifrån de i stadgarna föreskrivna kriterierna och föreslå två lämpliga kandidater. Deras bidrag pseudonymiseras och presenterades för styrel