top of page

Kallelse till föreningsstämma


Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed medlemmar till föreningsstämma den

7 november 2018 kl. 17.30. Motioner ska mejlas in till sekreterare@jurstud.com senast den 28 oktober 2018. Varmt välkomna! Styrelsen 2018

Arkiv
bottom of page