Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Kallelse till föreningsstämma

17 Oct 2018

 

Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed
medlemmar till föreningsstämma den

 

7 november
2018 kl. 17.30.

Motioner ska mejlas in till

sekreterare@jurstud.com senast den 28 oktober

2018.

Varmt välkomna!

Styrelsen 2018

 

Please reload

Arkiv
Please reload