Information gällande bokcheckar


Information gällande bokcheckar

Förtydliganden avseende bokchecken som nyintagna studenter som blir medlemmar i Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet erhåller:

Bokchecken, som alltså kommer att gälla på Akademibokhandeln på campus, kommer att uppgå till ett belopp på 1 500 SEK. Det kostar endast 300 SEK att bli medlem i Juridiska föreningen för hela studietiden, och i utbyte får man alltså en bokcheck/rabattkod på akademibokhandeln på campus som gäller vid köp av juridisk kurslitteratur till ett värde av 1 500 SEK! Informationen på www.jurstud.com, där man för övrigt blir medlem i JF, är således inte längre aktuell pga fel belopp, och kommer korrigeras inom kort!

Bokcheckar/rabattkoder kommer att distribueras när Juristernas hus har öppnat för terminen, mer information följer!

Varmt välkomna till juristprogrammet och Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR