top of page

Information gällande bokcheckar


Information gällande bokcheckar

Förtydliganden avseende bokchecken som nyintagna studenter som blir medlemmar i Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet erhåller:

Bokchecken, som alltså kommer att gälla på Akademibokhandeln på campus, kommer att uppgå till ett belopp på 1 500 SEK. Det kostar endast 300 SEK att bli medlem i Juridiska föreningen för hela studietiden, och i utbyte får man alltså en bokcheck/rabattkod på akademibokhandeln på campus som gäller vid köp av juridisk kurslitteratur till ett värde av 1 500 SEK! Informationen på www.jurstud.com, där man för övrigt blir medlem i JF, är således inte längre aktuell pga fel belopp, och kommer korrigeras inom kort!

Bokcheckar/rabattkoder kommer att distribueras när Juristernas hus har öppnat för terminen, mer information följer!

Varmt välkomna till juristprogrammet och Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet!

Arkiv
bottom of page