top of page

Kallelse till dechargemöte


Juridiska föreningens styrelse utlyser: DECHARGEMÖTE torsdagen den 22 februari 2018 kl. 17.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 12 februari 2018. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2018

Arkiv
bottom of page