Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Kallelse till dechargemöte

1 Feb 2018

 

Juridiska föreningens styrelse utlyser:

DECHARGEMÖTE

torsdagen den 22 februari 2018
kl. 17.00 på Juristernas hus.Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 12 februari 2018.


Medtag legitimation och medlemskort.Välkommen!

Juridiska föreningens styrelse 2018
 

Please reload

Arkiv
Please reload