top of page

Kallelse till föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser FÖRENINGSSAMMANTRÄDE onsdagen den 8 november 2017 kl. 17.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 29 oktober 2017. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2017

Arkiv
bottom of page