Kallelse till extra föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till en extra föreningsstämma, men anledning av fyllnadsval till posten som sekreterare i föreningens styrelse.

Tid och datum

Den 15 september 2017

Kl. 12:00

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 september och riktas till ordforande@jurstud.com.

Ses på Juristernas Hus!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 076-032 66 13
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och GDPR