top of page

Kallelse till extra föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till en extra föreningsstämma, men anledning av fyllnadsval till posten som sekreterare i föreningens styrelse.

Tid och datum

Den 15 september 2017

Kl. 12:00

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 september och riktas till ordforande@jurstud.com.

Ses på Juristernas Hus!

Arkiv
bottom of page