Juridiska föreningen utlyser Sten Odelbergstipendiet


Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiet för juridikstudier utomlands!

Ansökan är öppen mellan 15 april och 15 maj, och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god kamrat, motivering till varför sökanden skall komma ifråga vid utdelningen, utbildningsort och en kort presentation av själva utbildningen alt antagningsbesked.