Kallelse till extra föreningsstämma


Styrelsen kallar härmed samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman kallas för att:

- Godta 2014 års bokslut och rösta om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

- Välja Vice skattmästare för 2017 års verksamhetsår.

Motioner: Skickas till sekreterare@jurstud.com senast den 9e april.

Datum och tid: 19e april, kl. 18:00

Plats: Juristernas Hus, Reinholdtsalen

Medta medlemskort!

Arkiv

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL