top of page

Kallelse till extra föreningsstämma


Styrelsen kallar härmed samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman kallas för att:

- Godta 2014 års bokslut och rösta om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

- Välja Vice skattmästare för 2017 års verksamhetsår.

Motioner: Skickas till sekreterare@jurstud.com senast den 9e april.

Datum och tid: 19e april, kl. 18:00

Plats: Juristernas Hus, Reinholdtsalen

Medta medlemskort!

Arkiv
bottom of page