Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL

Kallelse till extra föreningsstämma

29 Mar 2017

 

Styrelsen kallar härmed samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman kallas för att:

 

- Godta 2014 års bokslut och rösta om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

- Välja Vice skattmästare för 2017 års verksamhetsår.

 

Motioner: Skickas till sekreterare@jurstud.com senast den 9e april.

 

Datum och tid: 19e april, kl. 18:00

Plats: Juristernas Hus, Reinholdtsalen

 

Medta medlemskort!
 

Please reload

Arkiv
Please reload