top of page

Kallelse till dechargemöte


Juridiska föreningens styrelse utlyser DECHARGEMÖTE onsdagen den 15 mars 2017 kl. 18.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 8 mars 2017. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2017

Arkiv
bottom of page