top of page

Kallelse till föreningssammanträde


Juridiska föreningens styrelse utlyser FÖRENINGSSAMMANTRÄDE onsdagen den 2 november 2016 kl. 18.00 på Juristernas hus. Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 27 oktober 2016. Medtag legitimation och medlemskort. Välkommen! Juridiska föreningens styrelse 2016

Arkiv
bottom of page