Förslag till föredragningslista för föreningssammanträde


FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 2 NOVEMBER 2016 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande