Vill du bli en bättre förhandlare? Då är det dags att ansöka till Vinges temadag Förhandlingsteknik


Effektiv förhandling och konflikthantering är en nyckel till att bli en bra jurist. Onsdag den 28/9 bjuder Vinge in studenter att delta vid ett heldagsevent med tema förhandlingsteknik.Dagen består bland annat av ett föredrag av Christina Kokko och Niklas Elofsson, två av Vinges skickliga förhandlare och problemlösare, samt ett förhandlingsspel framtaget av Harvard Law School som låter dig omsätta dina nyvunna insikter i praktiken.