Nyheter

Medelande till nyaantagna till juristprogrammet hösterminen 2020.

Hej och grattis till alla som blivit antagna till Sveriges mest sökta program! 

I och med rådande omständigheter undrar ni säkert vilken form er undervisning kommer att ha och ifall ni kommer att få en ins...

Styrelsens beslut:
  
Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium till kandidaterna nedan med förbehåll om att UD:s reseavrådan lyfts och att sökandena ska skicka in Letter of Acceptance för att erhålla stipendiet.

För att undvika eventuellt jäv eller vinklade be...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL