Nyheter

7 May 2020

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 27 maj 2020

Kl. 17.00

Plats

Digitalt

För förslag till föredragningslista och motioner/propositioner se Jurstud.com/stamma

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 maj.
...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL