Nyheter

19 Oct 2019

På föreningssammanträdet den 11 november 2019 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2020 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Skattmästare

Vice skattmästare

Klubbmästare

Underhållningsmä...

19 Oct 2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 11 NOVEMBER 2019 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och möt...

19 Oct 2019

Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed
medlemmar till föreningsstämma den

11 november 2019 

kl. 17.00 på Juristernas Hus.

Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 1 november 2019.


Medtag legitimation och...

16 Oct 2019

Sten Odelbergs stipendium

Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiumet för juridikstudier utomlands!

Ansökan skall inkomma mellan 15 oktober och 15 november och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är e...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL