Nyheter

29 Apr 2019

Sten Odelbergs stipendium

Nu är det dags att söka Sten Odelbergstipendiumet för juridikstudier utomlands!

Ansökan skall inkomma mellan 15 april och 15 maj och skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god k...

15 Apr 2019

Juridiska föreningens styrelse utlyser härmed till ett extra föreningssammanträde.

Tid och datum

Den 6 maj 2019

Kl. 17.00

Plats

Reinholdsalen, Juristernas Hus

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26 april  och skickas till sekreterare@jurstud.com.

Medt...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL