Nyheter

17 Oct 2018

På föreningssammanträdet den 7 november 2018 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2019 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Skattmästare

Vice skattmästare

Klubbmästare

Underhållningsmästare

I...

17 Oct 2018

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 7 NOVEMBER 2018 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekr...

17 Oct 2018

Juridiska Föreningen Stockholm kallar härmed
medlemmar till föreningsstämma den

7 november
2018 kl. 17.30.

Motioner ska mejlas in till

sekreterare@jurstud.com senast den 28 oktober

2018.

Varmt välkomna!

Styrelsen 2018

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL