Nyheter

1 Feb 2018

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 22 FEBRUARI 2018 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekret...

1 Feb 2018

Juridiska föreningens styrelse utlyser:

DECHARGEMÖTE

torsdagen den 22 februari 2018
kl. 17.00 på Juristernas hus.Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 12 februari 2018.


Medtag legitimation och me...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL