Nyheter

17 Oct 2017

På föreningssammanträdet den 8 november 2017 kommer medlemmarna i Juridiska Föreningen välja en styrelse för 2018 års verksamhetsår. Följande förtroendeposter är utlysta:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Skattmästare

Vice skattmästare

Klubbmästare

Underhållningsmästare

I...

16 Oct 2017

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 8 NOVEMBER 2017 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och möte...

16 Oct 2017

Juridiska föreningens styrelse utlyser

FÖRENINGSSAMMANTRÄDE

onsdagen den 8 november 2017
kl. 17.00 på Juristernas hus.


Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 29 oktober 2017.


Medtag legitimation och...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL