Nyheter

29 Mar 2017

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 19 APRIL PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.5...

29 Mar 2017

Styrelsen kallar härmed samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman kallas för att:

- Godta 2014 års bokslut och rösta om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

- Välja Vice skattmästare för 2017 års verksamhetsår.

Motioner: Skickas till sek...

22 Mar 2017

Tycker du att styrelsen verkar ha det roligast på hela programmet? Är du intresserad av bokföring och är en fena på att betala fakturor? Vill du vara med och påverka föreningen på en högre nivå?

Ansökan sker via mejl till valberedningen@jurstud.com

13 Mar 2017

Är du intresserad av FN och internationell rätt?

I juni åker Juridiska Föreningen iväg på en studieresa till New York för att få en unik inblick i hur internationell rätt tillämpas i praktiken. Resan kommer bland annat att erbjuda besök på FN:s högkvarter, Svergies re...

12 Mar 2017

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DECHARGEMÖTE DEN 15 MARS 2017 PÅ JURISTERNAS HUS

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande

1.3 Fastställande av föredragningslista

1.4 Val av mötesordförande och mötessekreterar...

10 Mar 2017

Juridiska föreningens styrelse utlyser

DECHARGEMÖTE

onsdagen den 15 mars 2017
kl. 18.00 på Juristernas hus.Motioner till föreningssammanträdet skickas till sekreterare@jurstud.com och ska ha inkommit senast den 8 mars 2017.


Medtag legitimation och medlemskort.

...

Please reload

Arkiv
Please reload

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Du hittar oss även på

Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet.
Frescativägen 16, 114 18 Stockholm
Tel: 08-15 69 71
Org.nummer: 802008-9614

Copyright © JF Stockholm 2019

Så här hanterar vi Cookies och PUL